Oferta PTE o. Gdańsk

Zakres tematyczny szkolenia BHP będzie różnić się ze względu na zajmowane stanowisko pracy. Dlatego warto zatrudniać do tego wyspecjalizowane firmy jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. Gdańsk, które znają dokładne regulacje w tym zakresie. 
Podczas takiego kursu konieczne jest poruszenie tematów związanych z regulacjami prawnymi z zakresu BHP, postępowaniem w przypadku zagrożeń oraz omówienie metod ochrony przed nimi. Obowiązkowo trzeba też porozmawiać o  organizacji oraz ergonomii stanowiska pracy. 

Szkolenie powinno obejmować również elementy związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu wiemy, jak organizować szkolenia i wykłady, by nie tylko przekazać wiedzę, ale także zainteresować tą tematyką każdego pracownika. Dlatego oprócz kursów BHP organizujemy szereg innych szkoleń, również szkoleń z dofinansowaniem. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie - gdansk.pte.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Gdańsku

ul. Armii Krajowej 116/11
81-824 Sopot